Czas ucieka, wieczność czeka. Post scriptum - zaproszenie


Wystawa poświęcona pamięci Bernarda Marka Adamowicza
Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej zaprasza do udziału w specjalnej wystawie organizowanej dla upamiętnienia Osoby i dokonań  śp. Bernarda Marka Adamowicza.

Wernisaż odbędzie się w maju 2022 roku w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie prac medalierskich lub naukowych, dedykowanych Bernardowi Markowi Adamowiczowi.
Szczegóły uczestnictwa w planowanym przedsięwzięciu i inne informacje znajdują się w dokumentach załączonych poniżej.

    
Zaproszenie do uczestnictwa w wystawie
Regulamin wystawy "Czas ucieka, wieczność czeka"


  

Zał. nr 1 - deklaracja uczestnictwa w wystawie
Zał. nr 2 - karta zgłoszenia do wystawy

Uwaga: tu do pobrania fotografie śp. Bernarda Marka Adamowicza