Czytelnia


Część portalu poświęcona informacjom i wskazaniom tekstów i wydawnictw, które pomogą – korzystając z dorobku innych – poczuć się lepiej i pewniej. By z tego kapitału korzystać: zapraszamy do czytelni.

W każdej dziedzinie sytuacja jest podobna: podejmując jakąkolwiek aktywność człowiek jakby wchodzi w obszar, na którym napotyka ślady aktywności innych. Tych co byli wcześniej: zbierali doświadczenia, przecierali czasem szlaki, gromadzili zasoby informacji i wiedzy i poprzez zapisanie ich oraz publikację, chcą się nimi podzielić. Stąd w naszej czytelni teksty isygnalizowane wydawnictwa poświęcone sztuce medalierskiej, szczególnie z obszaru związanego z papiestwem ogólnie oraz Janem Pawłem II – w szczególności. Znajdą się tu również teksty samego Jana Pawła II. Wprost o medalach się nie wypowiadał. Ale jego rozważania i refleksje dotyczące kultury oraz sztuki w ogóle wydają się nie do pominięcia i przecenienia. Współcześnie, kiedy zarówno w dyskusjach jak i w bezpośrednich działaniach doświadczamy tak wielkiego zamieszania wokół spraw kultury i sztuki, jego głos może po prostu pomagać. Zapraszamy do korzystania z tej pomocy. Będziemy starali się również na bieżąco informować o nowościach, których nie warto przegapić.