Andrzej Pasztapaszta

Andrzej Paszta urodził się w Częstochowie. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej.
Członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego od 1966 roku, Prezes PTN Oddział Częstochowa od 2012 roku, Członek Zarządu Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.
Współautor pionierskich publikacji mających związek z numizmatyką i historią Częstochowy; uczestniczy również aktywnie w redagowaniu i wydawaniu "Magazynu Numizmatycznego" (w roku 2020 obchodzono 30-lecie tej publikacji).

W roku 2020 Rada Miasta Częstochowy zdecydowała o nadaniu im. Lucjusza Cyganowskiego jednej z dróg gminnych w Częstochowie. Decyzja ta była ukoronowaniem kilkuletnich starań Andrzeja Paszty o upamiętnienie tego artysty-grawera, który - mimo licznych osiągnięć - nie był znany szerszej publiczności. I chociaż był ojcem pięciorga dzieci, nikt z jego potomnych nie żyje, a groby rodzinne ze względu na brak opłat zlikwidowano.


Ważniejsze publikacje:
 
  • „Przypinki kwestarskie i cegiełki w Częstochowie w latach 1915 – 1924”, Częstochowa 2012 r.
  • „Odznaki częstochowskie Lucjusza Cyganowskiego”, Częstochowa 2013 r.
  • „Wydarzenia – Ludzie – Medale Częstochowa do 1950 roku”, Częstochowa 2017 r.

Publikacje w czasopismach:
 
  • „Magazyn Numizmatyczny”

Rok 2012
Nr 37
– Odznaka na XXV-lecie Towarzystwa Ogrodniczego w Częstochowie
Nr 38
– Odznaka Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Częstochowie

Rok 2013
Nr 39
– Krótka historia Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Częstochowie
– Zjazd Przedstawicieli Towarzystw Pożyczkowo-Oszczędnościowych i Kredytowych w Częstochowie, 18-19.II.1912

Rok 2014
Nr 40
– Odznaka Polskiego Związku Zawodowego Chrześcijańskiej Służby Domowej pw. św. Zyty

Rok 2015
Nr 41
– Odznaka Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki w Radomsku

Rok 2016
Nr 42
– A. Paszta, P. Paszta: Zabawa sportowa w Częstochowie 24 sierpnia 1907 roku

Rok 2017
Nr 43
– A. Paszta, P. Paszta: Złoty żeton nagrodowy Drugiego Biegu Dookoła Polski w 1929r.
– A. Paszta, P. Paszta: Gabriel Hajdas – twórca pierwszego ceramicznego medalu dokumentującego ruch numizmatyczny.
– Wspomnienia o Romanie Winiarku
– XIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Bełchatów, 26-28.05.2017r.

Rok 2018
Nr 44
– A. Paszta, P. Paszta: Pięćdziesiąta rocznica śmierci Władysława Terleckiego
– A. Paszta, P. Paszta: Wystawa „Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej”
– A. Paszta, P. Paszta: Włodzimierz Ściegienny – artysta medalier 1921-1990
– Tadeusz  Kościuszko 1764-1817. Syn wolności
– Pamięć zapisana w brązie – Jerzy Filip Sztuka. Rysunki, reliefy, medale, rzeźby, akwarele 1968-2018

Rok 2019
Nr 45
– A. Paszta, P. Paszta: Wojciech Barylski w dwudziestą rocznicę śmierci jednego z prezesów Częstochowskiego Oddziału PTN
– A. Paszta, P. Paszta: Przestrzeń i iluzja. Wystawa rzeźby i medalierstwa – Anna Wątróbska-Wdowiarska, Majid Jammould
Nr 46
– A. Paszta, P. Paszta: Żeton kwestarski z Radomska
– A. Paszta, P. Paszta: Medale wytwarzane w Częstochowie

 
  • „Ziemia Częstochowska”

Rok 2016
tom 42
– Lucjusz Władysław Cyganowski – artysta-grawer, kronikarz Częstochowy lat 1906-1943
– Wizyta prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 15 sierpnia 1923 r. w Częstochowie w świetle relacji „Gońca Częstochowskiego”

Rok 2019
tom 45
– A. Paszta, P. Paszta: Pamiątki materialne związane z Towarzystwem Śpiewaczym Lutnia z Częstochowy

 
  • Medale zaprojektowane i zrealizowane wg koncepcji Andrzeja Paszty i Piotra Paszty

Rok 2017
– Jednostronnie odlewana plakieta: dr Władysław Terlecki. Model gipsowy wykonał Leszek Nowak, model do odlewu – Firma ArtMedal Ryszarda Welgryna.
– Plakietka – Pamięci Tadeusza Kościuszki w 200-lecie śmierci i pamięci Romana Winiarka. Jeden z dwóch wyemitowanych w Polsce medali upamiętniających 200-lecie śmierci Naczelnika. Plakietkę odlano w Firmie Kulej.
– Medal 55 lat Oddziału im. dr. Władysława Terleckiego. Odlano w Firmie Kulej.

Rok 2018
– Pamiątkowa odznaka do klapy upamiętniająca 100-lecie odzyskania Niepodległości. Wybita w Firmie ArtMedal.
– Plakietka – Wystawa polskich orłów do czapek – Wystawa; Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej. Odlano w Firmie Kulej.
– Medal w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości. Wykonano w Firmie Kulej.

Rok 2019
– Medal: XXX lat Magazynu Numizmatycznego. Odlano w Firmie Kulej.
– 60-lecie matury w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.
 
Rok 2020
– Plakietka: Lucjusz Władysław Cyganowski. Odlano w Firmie Kulej.