Członkostwo honorowe prof. J. Stasińskiego


Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej

na odbytym w dniu 17 października 2015 r. spotkaniu walnym

uchwaliło mianować

Pana Profesora Józefa Stasińskiego

artystę medaliera zasłużonego wielce na polu sztuki ojczystej

swym pierwszym członkiem honorowym.