O nas


Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej zostało powołane 17 października 2015r., a swą rejestrację uzyskało 25 listopada 2015r. Jego powstanie jest owocem trwającej już od roku 2013 wspólnej przygody twórczej grona kilkudziesięciu polskich artystów medalierów, którym towarzyszą także kolekcjonerzy oraz osoby zajmujące się naukowo tą dziedziną sztuki. Etapy tego procesu wyznaczały realizacje dwóch dużych projektów medalierskich: „Mój Jan Paweł II. 2014. Medalierzy polscy w roku kanonizacji Jana Pawła II” – zakończonego wystawą na Zamku Królewskim w Warszawie (czerwiec 2014) oraz „Być Razem. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II” – zakończonego wystawą w Panteonie Narodowym w Krakowie (lipiec 2016). Stowarzyszenie swą siedzibę ma w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
Powodem powstania Stowarzyszenia jest potrzeba integracji środowisk zainteresowanych sztuką medalierską, a także stworzenie płaszczyzny wzajemnego kontaktu, informacji, wymiany oraz promocji przedsięwzięć związanych z medalierstwem. Dokonuje się to poprzez podejmowanie działań wspierających ten bardzo interesujący i piękny, aczkolwiek czasem marginalizowany, obszar sztuki, wiedzy i kolekcjonerstwa. Z ważnych dokonań Stowarzyszenia warto wymienić organizację Pierwszej Przeglądowej Wystawy Członków Stowarzyszenia oraz ich Gości. Miała miejsce w siedzibie Stowarzyszenia, czyli Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie w dniach od 17 marca do 28 kwietnia 2017 r. Otwarciu wystawy towarzyszyła sesja poświęcona problematyce współczesnego medalierstwa. Stowarzyszenie jest otwarte na obecność i działanie nowych osób zainteresowanych promocją sztuki medalierskiej. Zapraszamy !

ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZTUKI MEDALIERSKIEJ przy Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie:
Krzysztof Witkowski - Prezes Zarządu
Ewa Olszewska-Borys - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Pabiańczyk - Skarbnik
Krzysztof Anuszkiewicz - Sekretarz
Jerzy Janicki - Członek Zarządu


 
Rachunek bankowy PSSM:
Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie
nr rachunku bankowego: 87 1540 1014 2101 4827 8716 0002