Dominik Maiński


1 - Dominik Maiński - główne zdjęcie do zakładkiUr. w 1979 roku w Warszawie; absolwent historii i historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana  Pawła II; doktoryzował się z historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy pt. Obraz Jana Pawła II w polskiej numizmatyce i medalierstwie 1978-2011; ukończył studia podyplomowe z zakresu „Kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; odbył praktyki i szkolenia zagraniczne na: Uniwersytecie w Reykjavíku na Islandii, Uniwersytecie Nordland w Bodø w Norwegii, Uniwersytecie Bosforskim w Stambule w Turcji i Uniwersytecie Azorów w Ponta Delgada w Portugalii, gdzie prowadził również wykłady; w latach 1999-2004 był aktorem Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika, z którą uczestniczył w kilkudziesięciu festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą, m.in. w Libanie i Syrii; pracował także w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL przy organizacji i aranżacji wystaw; zatrudniony w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL; wykładowca Uniwersytetu Otwartego KUL oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie; przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej, członek Towarzystwa Naukowego KUL; czynny uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych; autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, także z zakresu medalierstwa i numizmatyki; w kręgu zainteresowań badawczych są: rzemiosło artystyczne, numizmatyka i medalierstwo, głównie w ujęciu stylistycznym i ikonograficznym, prawo autorskie w sztuce, sztuka skandynawska; dyplomowany florysta; w wolnych chwilach podróżuje, czego rezultatem są liczne spotkania podróżnicze i wystawy fotografii.
 

Dane kontaktowe:

e-mail: dominik.mainski@gmail.com
 

Publikacje:

2010

 • Tematyka i ikonografia monet Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, [w:] Labor omnia vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Franciszka Midury, red. nauk. Ewa Lewandowska-Tarasiuk i in., Warszawa 2010, s. 339-357.

2012

 • Tematyka i ikonografia podróży na polskich medalach i monetach upamiętniających Jana Pawła II, [w:] Aksjologia podróży, red. nauk. Zbigniew Krawczyk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz, Warszawa 2012, s. 115-131.

2013

 • Antykwariat taniej książki w BU KUL, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]” R. 25: 2013, nr 5-6, s. 55.
 • Munch – większy niż Norwegia. Wystawa z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Edvarda Muncha, „Ethos” 2013, nr 104, s. 321-325.
 • Sikora Stanisław, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. XVIII, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 194-195.
 • Swoboda i ograniczenia postaw twórczych projektantów polskich monet i medali po 1945 roku, [w:] Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, red. Anna Kawalec, Wojciech Daszkiewicz, Lublin 2013, s. 197-214.

2014

 • Medale z wizerunkiem Jana Pawła II jako dzieła sztuki, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]” R. 26: 2014, nr 2 (148), s. 22-23.
 • Medalierzy polscy „Mój Jan Paweł II", aut. Bernard Marek Adamowicz, wstęp Dominik Maiński, Warszawa 2014 [katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, 24 VI – 21 VII 2014].
 • Papieskie inspiracje [o medalu Krzysztofa Chwaleby], „Niedziela Sosnowiecka” R. 57: 2014, nr 15 (13 kwietnia), s. VI.
 • Wojciechowski Jarosław, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014, kol. 844-845.
 • Wojciechowski Konstanty, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014, kol. 845-846.
 • Wykorzystywanie cudzych utworów a prawo autorskie, [w:] Cytat – powtórzenie – zawłaszczenie, red. Aleksandra Skrabek, Lublin 2014, s. 127-140.

2015

 • Numizmatyka i medalierstwo w kręgu rzemiosła artystycznego, [w:] O rzeczach pięknych. Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak, Lublin 2015, s. 81-89, 349, 364-365.

2016

 • Przy stole z Janem Pawłem II. Artystyczna modlitwa o jedność, [w:] Być razem. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II, red. Bernard Marek Adamowicz, Częstochowa 2016, s. 24-33 [katalog wystawy, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2016].
 • Wydobyte z przestrzeni. Ewa Olszewska-Borys. Medalierstwo. Michał Borys. Rysunek, teksty Dominik Maiński, Dąbrowa Górnicza 2016 [katalog wystawy, Pałac Kultury Zagłębia, X-XI 2016].

2017/2018

 • Ikonografia medali poświęconych św. Janowi Pawłowi II, [w:] Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Medalierskiej pt. Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków, Kraków [w redakcji].
 • Kolekcjonerstwo i wystawy medali poświęconych św. Janowi Pawłowi II, [w:] Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności, Kraków [w redakcji].
 • Pomniki i rzeźb wolnostojące KUL, [w] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz, Lublin [w redakcji].
 • Środowisko polskich numizmatyków i medalierów w USA, [w:] Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce pt. Polacy w Ameryce, Warka [w redakcji].
 • Wincenty Kućma. Reliefy, tekst Bernard Marek Adamowicz, fot. Wincenty Kućma, Krzysztof Kućma, Norbert Tomczak, Kraków 2016, [recenzja], [w redakcji].
 • Zemła Gustaw, [w] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz, Lublin [w redakcji].

Wywiady:

 • Skarbek Monika, Osobowość papieża wciąż onieśmiela artystów. Rozmowa z historykiem sztuki dr. Dominikiem Maińskim, autorem pierwszej pracy poświęconej ikonografii i estetyce monet z wizerunkiem Jana Pawła II, emitowanych przez Narodowy Bank Polski, „Jak w banku. Magazyn pracowników Narodowego Banku Polskiego” 2014, marzec, s. 6-7.
 • Gileta-Klępka Katarzyna, Spełniony sen o Skandynawii [wywiad z dr. Dominikiem Maińskim], „Kurier Lubelski. Magazyn” 2015, nr 15 (23-25 stycznia), s. VIII-IX.

Wystawy:

 • Nobel, którego nie wypadało przyjąć. Dwa oblicza Indochin – między buddyzmem a dramatem wojny i dyktatury. Wystawa fotografii w ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki, Collegium Norwidianum KUL, wrzesień 2015
 • Polskie Medalierstwo 2001-2017. I Wystawa Przeglądowa Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej. Ekspozycja w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, marzec – kwiecień 2017

Czynny udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Sztuka w kulturze współczesnej pt. Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, Katedra Teorii Kultury i Sztuki, Katedra Literatury Modernizmu KUL, Lublin 14 XII

2011

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Cytat – powtórzenie - zawłaszczenie, Galeria Labirynt w Lublinie, Lublin 11-12 X 2013.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków, Instytutu Historii Sztuki UKSW w Warszawie, Stowarzyszenia Historyków Rzemiosła Artystycznego „ARTIFICIUM”, Warszawa 21-22 V 2014.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie, Kraków 22-24 VI 2016.
 • Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 3-4 XI 2016.
 • I Ogólnopolska Konferencja Medalierska pt. Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków, Muzeum Narodowe w Krakowie, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków 24-25 XI 2016.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Miłość i erotyzm w kulturze, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2 VI 2017.
 • Polacy w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Warka 27-28 VI 2017.
 

Przykładowe linki stron, na których pojawiają się informacje o autorze lub jego teksty:

 

Galeria