Ś.P. Katarzyna Stasińska


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś. P.  Pani Katarzyny Stasińskiej,
która była autorką wielu medali,
wspierała zawsze swego męża w jego pracach,
była członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej,
a nade wszystko była osobą niezwykle ciepłą i życzliwą dla ludzi.
Będzie nam bardzo jej brakować. Niech Dobry Pan przyjmie ja do Swego Królestwa.