"Czas ucieka. Wieczność czeka"


Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II - w roku setnej rocznicy Jego urodzin

Patronat honorowy: abp Wacław Depo, Metropilita Częstochowski

Autor wystawy i redaktor katalogu: Bernard Marek Adamowicz