Świadectwo życia. Jan Paweł II w medalierstwie światowym


Autor katalogu - Bernard M. Adamowicz, wydawca: Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica 2012, stron 172

Katalog wystawy medalierskiej towarzyszącej obchodom XV rocznicy odwiedzin Legnicy przez papieża Jana Pawła II. Zaprezentowane zostało ponad 500 medali (pełna dokumentacja fotograficzna w kolorze). Wystawa – co odzwierciedla katalog – przynosi propozycję tematycznego systematyzowania medali związanych z Papieżem Janem Pawłem II według następujących kategorii:

 1. Medale związane z wyborem oraz inauguracją Pontyfikatu                                          
 2. Medale annualne Stolicy Apostolskiej                                                                          
 3. Medale annualne Józefa Stasińskiego
 4. Medale pielgrzymek na terenie Italii oraz zagranicznych                    
 5. Pielgrzymki do Ojczyzny                                                                                                                                                  
 6. W służbie Kościoła                                                                  
 7. W trosce o dobro wspólne ludzkości                                                                      
 8. Przyjaciel młodych                                                                      
 9. Papieskie rocznice                                                                      
 10. Pro memoria …..
 11. Medale wydane „post mortem”                                                                    
 12. Medale wydane z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

Katalog zawiera również esej wprowadzający Tomasza Bylickiego stanowiący próbę syntezy twórczości medalierskiej poświęconej Janowi Pawłowi II.