Marian Molenda


Urodzony w Baranowie Lubelskim. Absolwent PLSP w Nałęczowie, studia na Wydziale Rzeźby P.W.S.S.P. w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby profesora Franciszka Duszenki). Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza granicami min. w Niemczech, Czechach, USA, Francji, Rosji, na Węgrzech, w Chinach. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Prowadzi dyplomującą pracownię rzeźby w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego na stanowisku profesora.
 


Medale