Mariusz Kulpa


kulpaUrodzony w roku 1946 w Leżajsku. Studia artystyczne na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP. Dyplom w pracowni prof. Hajdeckiego w 1974 r.
Od 1977 pracownik dydaktyczny gdańskiej ASP. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora. Twórczość w dziedzinie rzeźby kameralnej i monumentalnej, rysunku, grafiki, fotografii i innych mediach.
Czynnie uczestniczy w wystawach zbiorowych i indywidualnych, krajowych i zagranicznych oraz konkursach itp. uzyskując nagrody i wyróżnienia.
Autor 6 realizacji pomnikowych m.in. – Dar Narodu Polskiego dla Nagasaki (Japonia 1986), Pomnik Jana Pawła II- Gdańsk – Zaspa (1999), Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK w Poznaniu (2007). Prace w zbiorach prywatnych i muzealnych, krajowych i zagranicznych.
W 2012 otrzymał Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2015 Nagrodę Rektora ASP (I-stopnia) za całokształt pracy dydaktycznej.