Wielkość przekazu w artystycznej formie Józefa Stasińskiego


Zenon Błądek, wydanie I sygnalne, Copyright by Zenon Błądek, Puszczykowo – Poznań 2014, stron 308.

Praca syntetyzująca dokonania artystyczne nestora medalierstwa polskiego Józefa Stasińskiego. Autor z wielkim pietyzmem odtwarza ścieżkę twórczości Profesora. Podejmuje próbę systematyzacji ścieżek tematycznych realizacji medalierskich. Omawiane są następujące obszary: twórczość poświęcona zmaganiom o niezawisłość i niepodległość Polski, twórczość poświęcona Janowi Pawłowi II, medale oraz inne formy związane z historią Polski, dzieła związane z historią rodzinną oraz skojarzeniami poetycko sentymentalnymi. Praca zawiera również część poświęconą monumentalnym realizacjom Józefa Stasińskiego. Opatrzona słowem wstępnym Kardynała Mariana Jaworskiego – Metropolity Lwowskiego. Zawiera bogatą dokumentację fotograficzną, co czyni z niej wydanie prawie albumowe.