Jan Paweł II w medalierstwie


Ze zbiorów Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Informator wystawy czasowej (czerwiec 1987).

Autor wstępu: Anna Wirpsza, Piotr Łasica, wydawca: Stowarzyszenie PAX we Wrocławiu, Wrocław 1987, stron 20

Katalog wystawy przygotowanej przez Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia PAX we Wrocławiu wspólnie z Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Prezentowane są medale polskie oraz zagraniczne. Skromna prezentacja katalogowa jest nie tylko świadectwem ograniczonych możliwości technicznych, które naonczas determinowały granice publikacji. Zamieszczone teksty równie dobitnie ukazują specyfikę czasu (rok 1987 – to przecież jeszcze czas dyktatury komunistycznej w Ojczyźnie Papieża). Obok informacji technicznych dotyczących prezentowanych medali znajdziemy w katalogu zwroty „na żywo” przeniesione z języka partyjnej propagandy. Katalog, obok walorów dokumentacji w zakresie wystawiennictwa staje się również wymownym świadectwem polskiej historii.