Jan Paweł II w medalierstwie polskim


Zbigniew Nestorowicz, Lublin 2012, stron 688

Autorski katalog kolekcji własnej medali poświęconych lub związanych z osobą i pontyfikatem Papieża Jana Pawła II. Do prezentacji zastosowano zasadę chronologii - w odniesieniu do wydarzeń stanowiących temat medalu. Każdy spośród około 1500 obiektów przedstawiony z wyczerpującym opisem treściowym oraz technicznym uwzględniającym między innymi wersje materiałowe. Pełna dokumentacja fotograficzna. Katalog zawiera również indeksy osób, miejscowości i nazw geograficznych oraz skrócone kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II oraz bibliografię.