Krzysztof Nitsch


NITSCH 12032019 051 stronaUrodzony w 1948 r. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1975 r. z medalem w pracowni prof. Jerzego Bandury. Od 1975 r. pracuje na ASP w Krakowie - kolejno jako asystent prof. Jerzego bandury, potem prof. Mariana Koniecznego. Od 1983 r. jako adiunkt prowadzi samodzielnie Pracownię medalierstwa i małych form rzeźbiarskich – odlewnictwo w brązie. W 1991 r. uzyskuje kwalifikacje II stopnia, w 1992 r. stopień profesora uczelnianego ASP w Krakowie, a w 1997 r. tytuł naukowego profesora.
Wykonuje rzeźby pomnikowe, małe formy rzeźbiarskie i medale. Uczestniczył w ponad 350 wystawach zbiorowych i zdobył 100 nagród. W 1998 r. Telewizja Polska zrealizowała film „Galeria 37 milionów. Krzysztof Nitsch, rzeźbiarz”. Prace Krzysztofa Nitscha znajdują się w zbiorach w kraju i zagranicą. Artysta posiada liczne wyróżnienia i odznaczenia, m.in. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gliwice (2009), odznaczenie Honoris Gratia za zasługi dla Miasta Krakowa (2010), Złoty Medal Gloria Artis (2018), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2020), tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zabrze (2022).