Monety i medale annualne Jana Pawła II (1978 – 2005)


Stefano Di Virgilio, Monete e medaglie annuali di Giovanni Paolo II (1978 – 2005). Con descrizioni, dati tecnicu, tirature e valurazioni, Edizioni Pendagron, Bologna 2005, stron 216.

Katalog prezentuje oficjalne emisje Stolicy Apostolskiej w czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Wydawane corocznie komplety monet denominowanych w „lira” – do roku 2001. Od roku 2002 – zgodnie z zasadami uczestnictwa w europejskiej unii monetarnej, której uczestnikiem jest również Państwo Miasto Watykan – waluta watykańska zyskuje denominację w „euro”. Kompletnej prezentacji emisji monetarnych (z danymi dotyczącymi projektu, wielkości emisji oraz danych technicznych) towarzyszy równie kompletna prezentacja medali rocznych (annualnych) wydanych   w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Katalog zawiera pełną dokumentację fotograficzną.