Stanisław Pietrusa


Urodzony w roku 1945 w Stryszawie, woj. małopolskie. Ukończył Liceum Technik Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, a następnie PWSSP we Wrocławiu (dyplom w 1971 roku).

Rzeźbiarz, medalier.

Udział w kilkudziesięciu wystawach rzeźb i medali w kraju i zagranicą.

Uczestnik wielu plenerów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Autor wielu realizacji rzeźb plenerowych.

Ważniejsze realizacje:

- Poczdam – rzeźby orłów na kamienicy secesyjnej,

- renowacje detali i ozdób na elewacjach kamienic secesyjnych w Bytomiu,

- Strzelce Opolskie – pomnik „Ofiar Wojen i Przemocy”,

- Bytom – pomnik „Ofiar Terroru Komunistycznego”,

- Rybnik – rzeźba ołtarzowa świętego Jana Sarkandra.

Udział w światowych wystawach medalierskich F.I.D.E.M-

- Kraków, USA, Francja, Portugalia, Finlandia

Nagrody i wyróżnienia:

- III nagroda na Ogólnopolskim Plenerze Rzeźby Młodych w Legnicy w 1971 r. – rzeźba usunięta z powodów politycznych,

- wyróżnienie w konkursie na medal „25-lecia ZPAP Wrocław” w 1971 r.

- wyróżnienie w konkursie rzeźby plenerowej w Raciborzu, w 1978 r.

- „Biennale Dantesca” w Rawennie w roku 1985 - główna nagroda – Złoty Medal im. Jana Pawła II,

- II nagroda za „Pracę Roku” Okręgu ZPAP w Katowicach, w 1991 r.

- I nagroda w konkursie na medal „ 750-lecia Chorzowa”


Prace w zbiorach między innymi:

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,

- Muzeum Miejskie w Gliwicach i Chorzowie,

- Muzeum J. Dzierżona w Kluczborku,

- Muzeum Medalierskie we Wrocławiu,

- Muzeum Dantego w Rawennie,

- Muzeum K. Szymanowskiego w Zakopanem,

- w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą

Prace z zakresu rewaloryzacji obiektów zabytkowych:

  1. Rekonstrukcja orłów na secesyjnej kamienicy w Poczdamie

  2. Renowacja rzeźby „Szczurołap” – muzeum w Zabrzu

  3. Renowacja elewacji kamienic secesyjnych w Bytomiu

  4. Renowacja zabytkowej bramy kamienicy w Bytomiu

  5. Renowacja trzech figur na zwieńczeniu kamienicy przy ul. Józefczaka 1 w Bytomiu

  6. Realizacja „Ściany Pamięci ”na cmentarzu żydowskim w Bytomiu

  7. Renowacja postaci rycerza- rzeźba zdobiąca elewację kamienicy w Bytomiu.

 

Długoletni nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach.

 


Medale