O nas


Inicjatywa powołania Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej  w 2015 roku zrodziła się z potrzeby integracji osób i środowisk zainteresowanych współczesną sztuką małego reliefu, oraz stworzenia płaszczyzny wzajemnego kontaktu, wymiany informacji, prezentacji dorobku i promocji przedsięwzięć, związanych z medalierstwem. Stowarzyszenie zrzesza artystów tworzących medale, teoretyków sztuki, kolekcjonerów oraz sympatyków sztuki medalierskiej. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, służące dobru współczesnego medalierstwa, wszelkie postawy twórcze, treści i środki wyrazu artystycznego. Poprzez różnorodne działania popularyzatorskie, a przede wszystkim przez cykliczne wystawy stawiamy sobie za cel przywrócenie tej malej formie rzeźbiarskiej należnego jej miejsca  pośród innych dziedzin sztuki.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska twórczego, Stowarzyszenie dokonało w roku 2023 znaczących zmian, takich jak wybór Zarządu na nową kadencję, uchwalenie nowego Statutu, przeniesienie siedziby do Warszawy oraz modyfikacja nazwy.     
Zapraszamy do Stowarzyszenia osoby chcące wspólnie z nami działać na rzecz sztuki medalierskiej.  

 
ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZTUKI MEDALIERSKIEJ

Prezes Zarządu - Stanisław Kośmiński
Wiceprezes Zarządu - Majid Jammoul 
Skarbnik - Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska
Sekretarz - Ewa Olszewska-Borys
Członek Zarządu - Dominik Maiński


 
Rachunek bankowy PSSM:
Bank Ochrony Środowiska
87 1540 1014 2101 4827 8716 0002