Pamięć papieży. Medale: Od początku do jubileuszu 2000


Francesco M. Calveri, La memoria dei Papi. Medaglie dalle Origini al Giubileo 2000,TIELLE MEDIA Editore, Roma 1999, stron 286

Praca prezentuje wybrane medale dokumentujące historię papiestwa: od papieża Marcina V (1417 – 1431) aż po współczesność czyli pontyfikat Jana Pawła II. Chronologiczne ujęcie pozwala na równoczesne śledzenie linii historycznej (prezentacja wydarzeń kolejnych pontyfikatów) wraz z linią artystyczną - rozwoju sztuki medalierskiej oraz jej zastosowania. Cenne informacje dotyczące zasad klasyfikacji oraz systematyzacji dzieł medalierskich czynią z pracy dzieło fundamentalne dla obszaru medalierstwa papieskiego. Praca zawiera dokumentację fotograficzną wraz ze szczegółowymi indeksami autorów medali oraz obszerną listą bibliograficzną.