Jan Paweł II w medalierstwie i książce


Katalog wystawy zorganizowanej staraniem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Białystok – Wrocław 1991

Redaktor: Zygmunt Ciesielski, stron 144

Katalog prezentuje obiekty uporządkowane według następującego schematu: Kardynał Karol Wojtyła (10 obiektów), Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (26 obiektów), Druga Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski ( 87 obiektów), Trzecia Wizyta Jana Pawła II w Polsce ( 38 obiektów), Pontyfikat Jana Pawła II – seria medali Józefa Stasińskiego ( 11 obiektów), Medale zagraniczne poświęcone Janowi Pawłowi II (24 obiekty). Części medalierskiej towarzyszy część numizmatyczna ( 7 monet) oraz informacja o eksponowanych pozycjach książkowych. Katalog zawiera pełną dokumentację fotograficzną prezentowanych medali oraz szczegółowo opracowany indeks z danymi poszczególnych obiektów. Wprowadzenie autorstwa historyka - księdza Józefa Patera oraz współautorki scenariusza wystawy Anny Wirpsza dodaje zebrane informacje na temat ówczesnego stanu medalierstwa o tematyce związanej z Papieżem Polakiem.