Sebastian Mikołajczak


Urodził się w Górze. Studiował na kierunku Rzeźba na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 2005 roku. W roku 2010 uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych, a w 2021 roku stopień doktora habilitowanego nauk artystycznych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku profesora na macierzystej uczelni. Główny obszar jego twórczości to medalierstwo oraz projektowanie monet. Zajmuje się projektowaniem monet dla Narodowego Banku Polskiego, współpracuje również z bankami oraz mennicami zagranicznymi. Swoją twórczość prezentował na 8 wystawach indywidualnych, 38 ogólnopolskich i 153 zagranicznych. Prace artysty znajdują się w polskich i zagranicznych zbiorach muzealnych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą. Członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Medalierskiej (FIDEM), Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej oraz Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte” w Toruniu.

s.p.mikolajczak@gmail.com
https://www.sebastianmikolajczak.com