XXV lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II


Wystawa ze zbiorów kieleckich kolekcjonerów w salach Muzeum Narodowego, październik - listopad 2003. Katalog

Polskie Towarzystwo Numiznmatyczne, Oddział Świętokrzyski
Redakcja: Kazimierz Kozioł
Drukarnia "Jedność", kielce 2003, stron:80

Spis treści:
Słowo wstepne ks. bp Kazimierz Ryczan
Od Organizatorów
Monety - omówienie
Monety polskie
Monety watykańskie
Monety innych krajów
Medale - omówienie
Wykaz eksponowanych medali
Filatelistyka - omówienie
Informacja o ekspozycji wydawnictw pocztowych
Książki - omówienie
Wykaz tytułów wydawnictw albumowych
Fonotelistyka - omówienie
Jan Paweł II na kartach telefonicznych
Exlibrisy - omówienie
Numizmatyczne tradycje w regionie świętokrzyskim
Znaki i skróty stosowane w katalogu