Ewa Olszewska-Borys


Biografia


Ewa 1Ewa Olszewska-Borys, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 1960-1966 studiowała na Wydziale Rzeźby pod kierunkiem profesorów Alfreda Jesiona i Franciszka Strynkiewicza oraz Zofii Demkowskiej w Pracowni Medalierstwa. Dyplom uzyskała w 1966 r.

W 1974 roku otrzymała stypendium Rządu Francuskiego, co umożliwiło artystce zdobycie umiejętności ręcznego ręcznego grawerowania w stali negatywowych matryc medali w École des Beaux-Arts w Paryżu pod kierunkiem prof. Raymonda Corbin.

Niezależną twórczość medalierską uprawia nieprzerwanie od 1965 r. W swojej warszawskiej pracowni w Warszawie projektuje i rzeźbi medale do odlewu w brązie, modele medali bitych oraz monet. Wspólnie z mężem, artystą rzeźbiarzem, Henrykiem Borysem (1937-2015) realizowała liczne autorskie serie medali lanych w brązie. Jest autorką ponad sześćdziesięciu monet numizmatycznych i obiegowych, wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ewa Olszewska-Borys jest członkiem Międzynarodowej Federacji Medalierstwa FIDEM (Delegat FIDEM na Polskę 1983-2003, wiceprezydent 1987-2000, członek Zarządu 1983-2000). Obecnie zasiada w Komitecie Doradczym Federacji.

Od 1993 r. jest członkiem ANS (American Numismatic Society), a od r. 2001 członkiem SNAD (Society of Numismatic Artists and Designers) w Wielkiej Brytanii.

Od 1967 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków; w latach 1973-1977 pełniła funkcje sekretarza Ogólnopolskiej Komisji ds. Medalierstwa przy zarządzie Głównym ZPAP. Należy również do Stowarzyszenia Twórczego POLART od 1999 roku.

Wystawy indywidualne

W kraju

Ewa Olszewska-Borys, Henryk Borys, medalierstwo-ceramika, Galeria Rzeźby, Warszawa 1968; Pokaz medali, Salon Numizmatyki, Warszawa 1968; Ewa Olszewska-Borys, medale, Galeria ZPAP, Warszawa 1981; Ewa Olszewska-Borys, medale i monety, Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork 1985-86; Ewa Olszewska-Borys, medalierstwo, Muzeum Okręgowe, Gorzów Wielkopolski 1986; Ewa Olszewska-Borys, medalierstwo, BWA, Toruń, Tarnów 1988; Portret w twórczości medalierskiej i numizmatycznej Ewy Olszewskiej-Borys, Muzeum Lubelskie, Lublin 1989; Mały Monument, Muzeum Regionalne, Kutno 1992; Medal i przestrzeń – 25 lat twórczości medalierskiej, Muzeum Sztuki Medalierskiej,Wrocław 1992, Mała Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski 1992, Muzeum Okręgowe, Wałbrzych 1992, Muzeum Okręgowe, Biała Podlaska 1992; Ewa Olszewska-Borys, medale, Muzeum Niepodległości, Warszawa 1993; Na płaszczyźnie i w przestrzeni, BWA, Gorzów Wielkopolski 2001; Salon Sztuki POLART, NCK, Kraków 2003; Kształt przestrzeni, wystawa medali i monet z okazji 40-lecia pracy twórczej, Muzeum Miejskie Wrocławia 2006.

Za granicą

Wystawa indywidualna towarzysząca uroczystościom obchodów 20-lecia Fińskiej Gildii Medali, Helsinki 1985; Ewa Olszewska-Borys, the retrospective exhibition, Museum of the American Numismatic Society, Nowy Jork 1993; Exposition Ewa Olszewska, wystawa zorganizowana z okazji walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia Promotion de la Médaille, Strombeek-Bever (Belgia) 2001. Wystawa twórczości medalierskiej z okazji przyznania międzynarodowej nagrody Premio Internationale Fiera di Vicenza alla Carriera, Vicenza Numismatica, Vicenza, 2006.

Medale w zbiorach

m.inn.:Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Zamkowego w Darłowie, Muzeum Puszkina w Moskwie, Ermitażu w Petersburgu, Centro Dantesco w Rawennie, Muzeum Watykańskiego, Muzeum Narodowego w Kopenhadze, Muzeum Mennicy Paryskiej, Królewskiego Gabinetu Monet i Medali w Sztokholmie, The British Museum w Londynie, The Goldsmiths’ Company w Londynie, Museum of the American Numismatic Society w Nowym Jorku, Muzeum Beelden aan Zee w Hadze, oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Nagrody za całokształt twórczości

1988 – Nagroda Artystyczna im. Włodzimierza Pietrzaka, PAX, Warszawa.

1993 – The J. Sanford Saltus Award for Signal Achievements in the Art of the Medal (Nagroda J. Sanforda Saltusa za Wybitne Osiągnięcia w Sztuce Medalierskiej), przyznawana przez American Numismatic Society w N. Jorku. Ewa Olszewska-Borys jest pierwszym polskim laureatem tej nagrody.

2006 – Premio Internationale Fiera di Vicenza alla Carriera ( przyznawana dorocznie w dziedzinie medali i monet za całokształt twórczości), Vicenza Numismatica, Vicenza.

Publikacje własne

Około 30 artykułów z dziedziny sztuki medalierskiej oraz wstępy do katalogów wystaw w kraju i za granicą.
 

Kolekcja medali Ewy Olszewskiej-Borys
w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie