Jan Paweł II na medalach i monetach świata wydanych w latach 1978 - 1983


Janusz Maciaszek, Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, Warszawa 186, stron 120 oraz 79 tablic z ilustracjami medali i monet

Pionierski katalog podejmujący próbę zaprezentowania i usystematyzowania twórczości medalierskiej oraz numizmatycznej powstałej w pierwszych pięciu latach pontyfikatu Jana Pawła II. Praca prezentuje wyniki kwerendy autora przedstawiając informacje o ponad 400 medalach oraz ponad 50 monetach. Obiekty z pełnym opisem treściowym oraz danymi technicznymi. Katalog zawiera opracowanie i wyjaśnienia dotyczące zasad zastosowanej klasyfikacji oraz objaśnienia części opisowej obiektów. Cenną część pracy stanowi zamieszczone indeksy: emitentów medali, autorów, elementów ikonograficznych, legend opisowych występujących na medalach.