Hanna Roszkiewicz-Tokarska


małe portretoweAbsolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Królewskich Łazienkach oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 1979 r. w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza.
W latach 1981-1986 pracowała jako asystent Andrzeja Dłużniewskiego w pracowni Rysunku i Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz.
W dorobku posiada medale bite i lane, statuetki, tablice, prace scenograficzne, a także współpracowała przy kilku pomnikach.
Brała udział w wystawach w kraju i za granicą.
Pasjonuje się w szerokim zakresie relacjami CZŁOWIEK - NATURA oraz YOGĄ.