Papieskie medale Józefa Stasińskiego


Ze zbiorów rzymskiego Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II

Ks. J. Główczyk, Magdalena Skrabska, Helena Kapiszewska, Fundacja Jana Pawła II.Ośrodek dokumentacji i Studium Pontyfikatu, Rzym 2004, stron 128

Katalog prezentuje medale autorstwa Józefa Konstantego Stasińskiego znajdujące się w zbiorach Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Zawartość prezentowana jest    w czterech działach: Papieskie medale rocznicowe (25 medali), Jubileusze Jana Pawła II (5 medali) , Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny (6 medali) , Papieskie medale różne (15 medali). Prezentacja dzieł z kolorowymi fotografiami oraz opisami treściowymi i danymi technicznymi.