Członkostwo honorowe


Tytuł Honorowego Członka Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej
dla Krzysztofa Witkowskiego.

Uroczyste wręczenie dyplomu z tytułem Honorowego Członka PSSM miało miejsce 28 października 2023 roku w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie podczas X Międzynarodowego Zlotu Kolekcjonerów.
Stowarzyszenie reprezentował wręczający dyplom Prezes Zarządu Stanisław Kośmiński oraz Panowie: Krzysztof Anuszkiewicz i Krzysztof Pabiańczyk. Tytuł ten został nadany po raz drugi w historii stowarzyszenia. Pierwszym uhonorowanym Czonkiem był ś.p. prof. Józef Stasiński.
Wyróżnienie zostało nadane uchwałą Walnego Zebrania w dniu 15 kwietnia 2023 roku w uznaniu zasług dla rozwoju Stowarzyszenia oraz upowszechniania i popularyzacji sztuki medalierskiej.