"Być razem"


Szukając dominanty w obrazie życia Jana Pawła II nie sposób nie zauważyć znaczenia, które Papież wiązał ze sprawą spotkania, jedności, wspólnoty, bycia razem. Był osobą  nieustannie "gromadzącą", budującą poprzez swoją obecność spotkanie, służącą jedności, zwołującą oraz na różne sposoby podkreślającą wagę i znaczenie wspólnoty. Zależało mu ogromnie na tym.