"Medalierzy polscy. Mój Jan Paweł II"


Premierowa prezentacja kolekcji: Zamek Królewski w Warszawie, 26 maja - 29 czerwca 2014r.
Patronat honorowy: kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
Autor wystawy i katalogu: Bernard Marek Adamowicz