śp. Bernard Marek Adamowicz


Z wielkim żalem zawiadamiamy, iż w nocy 29 grudnia 2020 r. zmarł Bernard Marek Adamowicz z Legnicy - pomysłodawca, współzałożyciel i pierwszy Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej. Człowiek prawy, kochający sztukę i wrażliwy na jej piękno oraz potrafiący z sercem o niej opowiadać. Był twórcą wielu ogólnopolskich wystaw, poświęconych propagowaniu dziedzictwa Jana Pawła II. W sposób szczególny udało mu się połączyć znajomość nauczania Naszego Papieża ze sztuką medalierską poprzez organizację niezwykłych wystaw: począwszy od pierwszej - „Medalierzy Polscy „Mój Jan Paweł II” w 2014 roku, poprzez wyjątkowy cykl „Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II” („Być Razem”, „Wobec świętości”, „Życie Zadane”, „Czas ucieka, wieczność czeka”) aż po wystawę wirtualną dostępną w internecie, „O czasie i wieczności”. Do swojego projektu potrafił zaangażować grono najwybitniejszych polskich artystów medalierów, którzy starali się odczytać, a następnie w formie dzieła artystycznego - medalu, wyrazić słowa i myśli Jana Pawła II. Pasja z jaką realizował swoje pomysły, zapał i zaangażowanie w pracy, a przede wszystkim wielka wrażliwość na słowo oraz piękno w sztuce, ubogaciły każdego, kto miał szczęście spotkać Go na swojej drodze. Dziękujemy Panu Bogu za Jego piękne życie.

Ufamy, że św. Jan Paweł II, którego umiłował w sposób szczególny i którym dzielił się z każdym, przeprowadzi Go w tej najważniejszej drodze do wieczności. Spoczywaj w Pokoju.


...tak szybko odchodzą. Kilkanaście minut po północy odszedł do domu Ojca Wielki Przyjaciel naszego muzeum ś.p. Bernard Marek Adamowicz z Legnicy. Propagowanie dziedzictwa nauk Jana Pawła II było dla Niego sensem życia. Wiele mogliśmy się nauczyć i dowiedzieć. Był pomysłodawcą i współzałożycielem oraz pierwszym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej przy Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, twórcą wielu ogólnopolskich wystaw związanych z naszym Papieżem. Gościł także na 17. spotkaniu "Z Janem Pawłem II ku przyszłości" 18 lipca 2013 roku. Ostatnia słowa, które wypowiedział w rozmowie z Panią Anną Pazdalską, brzmiały: "Wszystkich pozdrawiam. Wszystko w rękach Pana Boga. Koniecznie pozdrówcie Panią Joannę", ale nazwisko już było niezrozumiałe... R.I.P.

Krzysztof Witkowski, twórca i właściciel Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej