śp. Katarzyna Stasińska


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pani Katarzyny Stasińskiej (zm. 29 lipca 2018r.), która była autorką wielu medali, wspierała zawsze swego męża w jego pracach,była członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej, a nade wszystko była osobą niezwykle ciepłą i życzliwą dla ludzi. Będzie nam bardzo jej brakować.
Niech Dobry Pan przyjmie ja do Swego Królestwa.