Witamy Nowych Członków!


Uchwałą Zarządu z dnia 16 grudnia 2023 r. do Stowarzyszenia przystąpiła grupa 16 osób - artystów i artystek rzeźbiarzy dla których sztuka medalierska stanowi podstawę lub ważną część twórczości.

Do stowarzyszenia dołączyli:
Ewa Janus, Monika Molenda, Małgorzata Więcław-Szafrańska, Jacek Dworski, Hanna Jelonek, Mateusz Dworski, Jan Szczypka, Anna Zielińska, Robert Kotowicz, Weronika Mądrzejewska, Karolina Koch, Sławomir Biernat, Tomasz Bielecki, Krzysztof Nitsch, Bronisław Krzysztof, Maciej Wierzbicki.

Serdecznie witamy nasze Koleżanki i Kolegów. Dziękujemy za zaufanie i liczymy na dobrą i owocną współpracę.  

Stowarzyszenie kończy rok 2023 licząc 40 członków zwyczajnych oraz 1 członka honorowego i 1 członka wspierającego.
Tak liczna grupa artystów, kolekcjonerów i teoretykow sztuki zrzeszonych w stowarzyszeniu 
pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość i planować coraz bardziej ambitne przedsięwzięcia.