"Wobec świętości". Medalierzy polscy w roku kanonizacji Jana Pawła II"


Prezentowane dzieła powstały w odpowiedzi na zaproszenie skierowane do polskich artystów medalierów, by w sposób jak najbardziej szczery i wolny - jako twórcy i zarazem świadkowie, podjęli temat "Mój Jan Paweł II". By - jak powiedział jeden z artystów: "zrobiwszy rachunek sumienia a Jana Pawła" opowiedzieć o tym poprzez dzieło sztuki. (...) kolekcja zdaje się potwirdzać treść papieskiego zdania z Listu do Artystów: "jako poszukiwanie prawdy, owoc wyobraźni wykraczającej pozaz codzienność, sztuka jest ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia na tajemnicę".

Prezentacje kolekcji:
- Muzeum Miedzi w Legnicy, wrzesień - październik 2015r.
- Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, listopad - grudzień 2015r.

Autor wystawy i katalogu: Bernard Marek Adamowicz