Współpraca z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku


14 maja 2024 roku w Orońsku odbyło się spotkanie Zarządu PSSM z Dyrektorem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku dr. hab. Maciejem Aleksandrowiczem.Zarząd PSSM reprezentowali Stanisław Kośmiński, Majid Jammoul, Dominik Maiński. Rezultatem spotkania i wspólnych rozmów była decyzja
o podpisaniu prozumienia o współpracy na rzecz rozwoju i promocji współczesnej sztuki medalierskiej.

W podpisanym porozumieniu znalazł się zapis:

Uznając sztukę medalierską za nieodłączną i istotną część historii rzeźby polskiej, Strony niniejszego Listu intencyjnego wyrażają wolę współdziałania przy organizacji wydarzeń mających na celu rozwój, promocję i upowszechnianie współczesnej sztuki medalierskiej.

 

  1. Niniejszy List intencyjny ma na celu potwierdzenie zamiaru podjęcia współpracy pomiędzy CRP a Stowarzyszeniem w zakresie działań upowszechniania, promocji i popularyzowania sztuki medalierskiej. Celem współpracy jest w szczególności organizacja cyklicznego wydarzenia pod nazwą Ogólnopolskie Sympozjum Sztuki Medalierskiej obejmującego plener medalierski wraz z wystawą poplenerową. W ramach Sympozjum Strony mogą zorganizować również wydarzenia towarzyszące w postaci wystaw tematycznych i problemowych sztuki medalierskiej, konferencji naukowej lub panelu dyskusyjnego.

  2. Strony wyrażają intencję, aby Sympozjum odbywało się w stałych ramach czasowych - co dwa lata. Szczegółowy zakres współpracy oraz program Sympozjum będą ustalane odrębnie dla każdej edycji.

  3. Strony podejmą wszelkie działania zmierzające do realizacji wspólnych zamierzeń wynikających z niniejszego listu intencyjnego.


fot. Jan Gaworski (CRP Orońsko)