Medalierstwo Polskie 2001 - 2017. I wystawa przeglądowa PSSM.


Ideą organizacji wystawy przeglądowej członków Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej jest chęć stworzenia „wspólnej wizytówki” będącej świadectwem pasji do tej dziedziny sztuki. Ta pasja wyraża się zarówno w twórczości artystycznej członków, w tworzeniu kolekcji a także podejmowaniu prac badawczych oraz teoretycznych dotyczących medalierstwa . Wystawa jest okazją prezentacji osiągnięć twórczych, poprzez pokazanie prac powstałych w latach 2000-2017, nabytków pozyskanych do swoich zbiorów czy świadectw innych dokonań kolekcjonerskich lub badawczych wyrażanych w publikacjach z tych lat.

Tytuł wystawy: "Medalierstwo polskie 2001-2017"Galeria zdjęć Krzysztofa Anuszkiewicza

https://photos.google.com/share/AF1QipOqDAxQhKC8_iI-Uq74KXhUROEmhp1Qqh6mjQpPOwyzbC2pfY6FoK1NMXCZmUpGrg?key=V1p2Q3M3M3J5NExJbU9Dd0ZzaC1IY1lRLVR3MURB