Wystawa przeglądowa, 17 marca 2017r.


Ideą organizacji wystawy przeglądowej członków Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej jest chęć stworzenia „wspólnej wizytówki” będącej świadectwem pasji do tej dziedziny sztuki. Ta pasja wyraża się zarówno w twórczości artystycznej członków, w tworzeniu kolekcji a także podejmowaniu prac badawczych oraz teoretycznych dotyczących medalierstwa . Wystawa jest okazją prezentacji osiągnięć twórczych, poprzez pokazanie prac powstałych w latach 2000-2017, nabytków pozyskanych do swoich zbiorów czy świadectw innych dokonań kolekcjonerskich lub badawczych wyrażanych w publikacjach z tych lat.

Tytuł wystawy: "Medalierstwo polskie 2001-2017"
 

 


 

Galeria zdjęć Krzysztofa Anuszkiewicza

https://photos.google.com/share/AF1QipOqDAxQhKC8_iI-Uq74KXhUROEmhp1Qqh6mjQpPOwyzbC2pfY6FoK1NMXCZmUpGrg?key=V1p2Q3M3M3J5NExJbU9Dd0ZzaC1IY1lRLVR3MURB