"Wobec świętości", Kraków, listopad 2015r.


Tytuł: „Być razem. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II.”

Wystawa czynna w dniach: 03 XI - 31 XII 2016

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Wystawa prezentuje prace ponad pięćdziesięciu artystów zainspirowanych osobą i dziełem świętego Jana Pawła II. Obszar inspiracji wyznaczają ważne dla przeżywania i rozumienia rzeczywistości tematy: spotkanie, odkrywanie i budowanie wzajemnych relacji, wspólnota, jedność. Dla polskiego papieża były to sprawy niewątpliwie bliskie i ważne. Podejmując treści papieskiego przesłania, twórcy wyznaczają osobistą ścieżkę artystycznej konfrontacji z jego dziedzictwem. Prace są pięknym świadectwem tej wędrówki. Stają się również zaproszeniem do podejmowania dialogu – poprzez sztukę – o sprawach ważnych nie tylko dla teoretycznych rozważań, ale i dla kształtu codzienności tworzonej przez każdego z nas.


http://upjp2.edu.pl/?q=content/wystawa-medali-pt-wobec-%C5%9Bwi%C4%99to%C5%9Bci-03-xi-16-xii-2015-r